Kartgalleri

Välj karta utifrån dina behov. Kartgalleriet kommer att fyllas på efterhand.

 • Vattenkartan (ny plattform - betaversion)

  Samma innehåll som den gamla Vattenkartan men med ett nytt utseende baserad på ny teknik - fungerar i de flesta webbläsare och mobila enheter. Om man inte behöver verktyg som utskrift mm. går det att öppna kartan i ett enklare utförande, öppna kartan.  

 • Enkla kartan

  Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. För att ändra kartlager klicka på lagersymbolen i övre högra hörnet, öppna lagerlista och klicka i och ur lager. 

  youtube transp.png Film om enkla kartan

 • Vattenkartan

  Innehåller en stor mängd vattenrelaterade skikt. Kräver Microsoft Silverlight som fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer. Om du inte kan se kartan kontrollera systemkraven i fliken ”System Requirements”.

  youtube transp.png Film om vattenkartan

 • Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen

  Ladda ner geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det som finns tillgängligt är statusklassningar, vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer. Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna. 
  Filerna tillhandahålls i shapeformat med referenssystemet är SWEREF 99 TM. Det finns också lyrfiler (ArcGIS 10.3 format).

   

 • Kraftigt modifierade vatten samråd

  Karta som visar de vatten som ingår i samrådet om förslag till miljökvalitetsnormer för kraftigt modifierade vatten.