Kartor

Välj karta utifrån dina behov. En hjälp för kartorna finns här.

 • Statusklassningar förvaltningscykel 3

  Denna Storymap innehåller statusklassningar från tredje förvaltningscykeln - status, risk och påverkan. 

 • Vattenkartan

  OBS! Nya statusklassningar (2017-2021, tredje cykeln) är preliminära - kvalitetsgranskningar och kompletteringar sker kontinuerligt. 

 • Enkla kartan

  Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. 

  youtube transp.png Film om enkla kartan

 • Påverkanskällor

  Kartan visar nya bedömningar av påverkanskällor från tredje förvaltningscykeln. Konnektivitet, hydrologisk regim och morfologiskt tillstånd visas inte då de kommer att kompletteras våren 2019. 

 • Vattenmyndighetens data på GeodataKatalogen

  Hämta hem geodata från VISS på Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Det som finns tillgängligt är statusklassningar, vattenförekomster samt miljökvalitetsnormer. Geodatan hittas lättast genom att filtrera på ansvarig organisation och markera Vattenmyndigheterna. 
  Filerna tillhandahålls i shapeformat med referenssystemet SWEREF 99 TM. Det finns också lyrfiler (ArcGIS 10.3 format).