Senaste nytt

 • Vattenförvaltningscykler-Nyhet i VISS! 2017-04-11 Nu lanseras nya funktioner som gör att VISS blir bättre anpassat efter 6-årscyklerna som Vattenförvaltningen bedrivs i.

  Arbetet med vattenförvaltning drivs i förvaltningscykler om sex år, där olika arbetsmoment återkommer. Du kan läsa mer på Vattenmyndigheternas webbplats om hur arbetet bedrivs.

  Nu anpassas VISS efter dessa förvaltningscykler så att du enklare kan följa pågående cykel och gå tillbaka och titta på material i avslutade cykler.

  Du kommer att kunna välja mellan följande cykler:

  Förvaltningscykel 1 (2004-2009)
  Avslutades med beslut 2009

  Förvaltningscykel 2 (2010-2015)
  Avslutades med beslut 2016

  Förlängning av förvaltingscykel 2 (2016-2018)
  Genomförs på grund av Ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrift HVMFS 2013:19. Samt ny vägledning om kraftigt modifierade vatten. Avslutas 2018 efter samråd vintern 2017/2018.

  Förvaltningscykel 3 (2017-2021)
  Kommer att startas upp sommaren 2017

  Exempel på där du kan använda de nya funktionerna

  - Du kan filtrera med "Förvaltningscykel" under Avancerad sök och Hämta data.

  - På vatttenförekomsternas sidor kan du välja vilken förvaltningscykel du vill se information om. Om du inte gör något val är informationen som visas på sidan inställd på ”Senaste bedömning” som visar den mest aktuella informationen oavsett i vilken förvaltningscykel den är inlagd. I förvaltningscykel 1 och 2 ser du beslutade Miljökvalitetsnormer och information som gällde när cykeln avslutades. I pågående och framtida cykler ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

  - Val av förvaltningscykel finns också på Områdesstatistik, vilket gör att du kan se och jämföra statistik för olika cykler och områden.

   

  Mer information om förvaltningscyklerna i VISS kommer att komma ut. Hör gärna av dig till viss-support@lansstyrelsen.se om du har frågor eller funderingar.

Mera nyheter...