Kartgalleri

Välj karta utifrån dina behov. Kartgalleriet kommer att fyllas på efterhand.

 • Vattenkartan (ny plattform)

  Öppna vattenkartan i vår nya GIS-plattform!

 • Enkla kartan

  Kartan kan även öppnas i enklare utförande vilket passar bra för mindre skärmar. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer och indelning av vatten. För att ändra kartlager klicka på lagersymbolen i övre högra hörnet, öppna lagerlista och klicka i och ur lager. 

  youtube transp.png Film om enkla kartan

 • Vattenkartan

  Innehåller en stor mängd vattenrelaterade skikt. Kräver Microsoft Silverlight som fungerar bäst i webbläsaren Internet Explorer. Om du inte kan se kartan kontrollera systemkraven i fliken ”System Requirements”.

  youtube transp.png Film om vattenkartan