Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar - Ytvatten (importanpassad)
PB02 Kustvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 18.02.xlsx
Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,13 MB
PB03 Sjöar - Statusklassningar senaste klassning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 19.02.xlsx
Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
7,89 MB
PB04 Vattendrag - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 19.02.xlsx
Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
13,14 MB
Parameterbedömningar inkl trender - Grundvatten
PB01 Grundvatten - Statusklassningar senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 18.04.xlsx 
Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,44 MB
Påverkanskällor - Grundvatten (Importanpassad)
Påverkan grundvatten cykel 3 2018-04-25 19.17.xlsx 
Påverkansbedömningar av grundvatten i förvaltningscykel 3.
0,09 MB
Påverkanskällor - Ytvatten (Importanpassad)
Påverkan kustvatten cykel 3 2018-04-25 19.16.xlsx
Påverkansbedömningar av kustvatten i förvaltningscykel 3.
0,13 MB
Påverkan sjöar cykel 3 2018-04-25 19.14.xlsx
Påverkansbedömningar av sjöar i förvaltningscykel 3.
0,59 MB
Påverkan vattendrag cykel 3 2018-04-25 19.11.xlsx
Påverkansbedömningar av vattendrag i förvaltningscykel 3.
1,2 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Grundvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 19.10.xlsx
Statusbedömningssammanställning Grundvatten. Senaste statusklassningar för grundvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,33 MB
SB02 Kustvatten - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 19.05.xlsx
Statusbedömningssammanställning Kustvatten. Senaste statusklassningar för kustvatten från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
0,11 MB
SB03 Sjöar - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-24 19.32.xlsx
Statusbedömningssammanställning Sjöar. Senaste statusklassningar för sjöar från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
1,29 MB
SB04 Vattendrag - Statusbedömningssammanställning senaste bedömning förvaltningscykel 2 och framåt 2018-04-25 19.30.xlsx
Statusbedömningssammanställning Vattendrag. Senaste statusklassningar för vattendrag från och med att förvaltningscykel 2 inleddes 2011-01-01.
2,74 MB