Meny

Hämta data

Vald kategori: Färdiga exporter - Statusbedömning

Tillbaka
Parameterbedömningar
PB01 Parameterbedömningar grundvattenförekomster Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 18.01.xlsx
Parameterbedömningar grundvattenförekomster hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med prioriterade ämnen och SFÄ. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
0,05 MB
PB02 Parameterbedömningar kustvattenförekomster Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 18.01.xlsx
Parameterbedömningar kustvattenförekomster hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med prioriterade ämnen och SFÄ. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
0,06 MB
PB03 Parameterbedömningar sjövattenförekomster Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 18.01.xlsx
Parameterbedömningar sjövattenförekomster hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med prioriterade ämnen och SFÄ. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
0,2 MB
PB04 Parameterbedömningar vattendragsvattenförekomster Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 18.01.xlsx
Parameterbedömningar vattendragsvattenförekomster hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med prioriterade ämnen och SFÄ. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln
0,23 MB
Statusbedömningssammanställning
SB01 Statussammanställning grundvattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 - 2017-10-23 18.02.xlsx
Statusbedömningssammanställning grundvattenförekomster hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med påverkanskällor, miljöproblem, skyddade områden. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
0,29 MB
SB02 Statussammanställning kustvattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 18.02.xlsx
Statusbedömningssammanställning kustvattenförekomster hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med påverkanskällor, miljöproblem, skyddade områden och extra geografisk information (myndighet, distrikt, åtgärdsområde). Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
0,1 MB
SB03 Statussammanställning sjövattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 19.37.xlsx
Statusbedömningssammanställning för sjöar i hela Sverige. Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med påverkanskällor, miljöproblem, skyddade områden och extra geografisk information (myndighet, distrikt, åtgärdsområde). Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
1,22 MB
SB03a Statussammanställning sjövattenförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 (utan typning) 2017-10-23 18.08.xlsx
Statusbedömningssammanställning sjöar hela Sverige vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med påverkanskällor och miljöproblem. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln
1,23 MB
SB04 Statussammanställning vattendragsförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 2017-10-23 19.50.xlsx
Statusbedömningssammanställning vattendrag för hela Sverige. Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med påverkanskällor, miljöproblem, skyddade områden och extra geografisk information (myndighet, distrikt, åtgärdsområde). Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
2,46 MB
SB04a Statussammanställning vattendragsförekomster hela Sverige senaste klassningen efter 2011-01-01 (utan typning) 2017-10-23 18.20.xlsx
Statusbedömningssammanställning vattendrag hela Sverige Vattenförekomster inklusive preliminära (2010-2015) med påverkanskällor och miljöproblem. Klassningar gjorda efter 2011-01-01 vilket innebär att samtliga är gjorda under andra cykeln.
2,46 MB
SB06 Beslutadeklassningar 20091222 statussammanställning grundvattenförekomster hela Sverige 2017-10-23 18.24.xlsx
Ny version av SB06 - Beslutade klassningar 20091222, cykel 1, statussammanställning grundvattenförekomster hela Sverige med påverkanskällor, miljöproblem, version och extra geografisk information (Myndighet, Distrikt, Åtgärdsområde)
0,23 MB
SB07 Beslutadeklassningar 20091222 statussammanställning kustvattenförekomster hela Sverige 2017-10-23 18.15.xlsx
Ny version av SB07 - Beslutade klassningar 20091222, cykel 1, statussammanställning kustvattenförekomster hela Sverige med påverkanskällor, miljöproblem, version och extra geografisk information (Myndighet, Distrikt, Åtgärdsområde)
0,07 MB
SB08 Beslutadeklassningar 20091222 statussammanställning sjövattenförekomster hela Sverige 2017-10-24 00.08.xlsx
Ny version av SB08 - Beslutade klassningar 20091222, cykel 1, statussammanställning sjövattenförekomster hela Sverige med påverkanskällor, miljöproblem, version och extra geografisk information (Myndighet, Distrikt, Åtgärdsområde)
0,81 MB
SB09 Beslutade klassningar 20091222 statussammanställning vattendragsvattenförekomster hela Sverige 2017-09-04 19.39.xlsx
Ny version av SB09 - Beslutade klassningar 20091222, cykel 1, statussammanställning vattendragsvattenförekomster hela Sverige med påverkanskällor, miljöproblem, version och extra geografisk information (Myndighet, Distrikt, Åtgärdsområde)
1,84 MB